«Карпатська Україна та ОУН: політологічний зріз»

14 березня 2019 р. у Івано-Франківському коледжі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» під керівництвом викладача, кандидата політичних наук Богдана Максимця відбувся круглий стіл на тему «Карпатська Україна та ОУН: політологічний зріз» з нагоди 80-тиріччя проголошення незалежності Карпатської України та 90-річчя створення Організації українських націоналістів. У ньому взяли участь студенти четвертого курсу коледжу спеціальностей «Початкова освіта» та «Прикладна математика». До підготовки і проведення круглого столу були залучені студенти-практиканти четвертого курсу спеціальності «Політологія» факультету історії, політології і міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Віталій Яковишин, Тетяна Шевчук, Ярина Ракущинець, Юлія Габльовська. На заході побували ще їхні наставники доценти, кандидати політичних наук Оксана Липчук та Іванна Ломака.

Учасники круглого столу обговорили низку питань, які стосувалися характеристики ознак Карпатської України як держави, політичного режиму, політичних партій, партійної системи, внутрішньої та зовнішньої політики Карпато-Української Республіки, а також типологізації націоналізму, визначення політичної ролі ОУН у державотворчих процесах на Срібній Землі.

За результатами роботи круглого столу були зроблені висновки, що без Карпатської України не настало б мабуть входження Закарпаття до складу України, оскільки 1939 рік остаточно розв’язав питання про національний характер цього шматка землі під Карпатами. Й через 80 років бурхливі події проголошення самостійності Карпатського краю гідні подиву і захоплення. Зараз, як ніколи, треба пам’ятати першу заповідь українського націоналіста: «Здобудеш українську державу, або згинеш у боротьбі за неї». Саме нею керувалося чимало членів ОУН – організації, що виникла 90 років тому, – які поклали свої голови за Карпато-Українську Республіку.