2018-2019 навчальний рік

Звіт про роботу циклової комісії гуманітарної та
соціально-економічної підготовки за 2018-2019 н.р.

Впродовж 2018-2019 навчального року викладачами циклової комісії
гуманітарної та соціально-економічної підготовки було проведено наступну
роботу:
1. З метою належної підготовки до навчальних занять й проходження
акредитації спеціальностей «Право», «Туризм», «Дошкільна освіта» та
«Дизайн» продовжено роботу щодо формування навчально-методичних
комплексів з дисциплін циклу, сформовано та подано до бібліотеки
університету хрестоматії навчальних дисциплін.
2. Розроблено пакети комплексних контрольних робіт згідно положення про
НМК та методичних рекомендацій щодо розробки комплексних контрольних
робіт з навчальних дисциплін.
3. Викладачами циклової комісії підготовлено завдання для проведення зрізів
знань та директорських контрольних робіт.
4. У звітному періоді викладачі циклової комісії ознайомилися із новинками
науково-методичної літератури та відповідною фаховою періодикою.
5. Впродовж навчального року здійснювався контроль за своєчасністю
виконання завдань самостійної роботи студентами коледжу.
6. Викладачі ЦК працювали над створенням навчально-методичних
посібників та методичних рекомендацій для проведення занять, підготовлені
до друку збірники тестів, практикуми та опорні конспекти лекцій з
дисциплін.
7. Викладачами проводилися наукові дослідження, результати яких подано
до друку в наукових міжнародних та фахових виданнях України.
8. Викладачами циклової комісії проводилася профорієнтаційна робота серед
випускників шкіл.
9. Викладачами циклової комісії було проведено тематичні заходи
навчально-виховного характеру щодо відзначення Днів Європи в рамках
методичного тижня циклової комісії гуманітарної та соціально-економічної
підготовки з 13.05.2019 р. по 17.05.2019 р.
13 травня відбувся Економічний брейн-ринг між студентами ІІ курсу
спеціальності «Прикладна математика». Ініціатором та активним
організатором заходу став студент групи ПМ-22 Мельник Іван.

В рамках проведення методичного тижня циклової комісії гуманітарної
та соціально-економічної підготовки 14 травня 2019 року було проведено
Економічний турнір. Активно готувалися до турніру студенти всіх
спеціальностей коледжу, було сформовано команди учасників: «ВВС++»
(ПМ-21), «Боги Юриспруденції» (ПР-12), «Корпорація Успіху» (ПО-21),
«Біткоїни» (ДО-23).
Ініціаторами та активними організаторами заходу стали студенти групи
ПМ-22 спеціальності «Прикладна математика». Інтелектуальна гра
проводилася в п’ять етапів: «Представлення команд», «Домашнє завдання»,
«Фінансовий кросворд», «Грошова одиниця України», «Творчий економіст».
Під час турніру всі учасники презентували свої команди, приймали активну
участь в обговоренні дискусійних питань, проявили оригінальні акторські
здібності та таланти.
В рамках проведення методичного тижня циклової комісії гуманітарної
та соціально-економічної підготовки 15 травня для студентів групи ДО-23
спеціальності «Дошкільна освіта» викладачем О.М. Гаргат-Українчук було
проведено відкрите заняття з дисципліни «Основи правознавства» на тему:
«Державні символи України».
Вже традиційно, четвертий рік поспіль, студенти взяли участь у
спортивно-танцювальній руханці до Дня Європи. Захід проводився 15 травня
викладачами фізичної культури в рамках тижня циклової комісії
гуманітарної та соціально-економічної підготовки.
Як орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі? Саме таке
питання 14 травня розглядали студенти першого курсу спеціальностей
«Прикладна математика» та «Дизайн» на семінарі-тренінгу з основ медіа
грамотності, який відбувся в рамках проведення методичного тижня циклової
комісії гуманітарної та соціально-економічної підготовки. За допомогою
Надурак Наталії Миколаївни студенти-користувачі розглянули питання:
Що таке інформаційне поле? Які є види медіа?
Як відрізнити інформацію від пропаганди?
Які є критерії об’єктивності медіа?
Що таке маніпуляція та фейк? Як із ними боротися?
В чому проявляється інформаційна війна: на прикладі України?
Вирішуючи поставлені завдання, студенти проаналізували звідки вони
черпають інформацію та як перевіряють її об’єктивність, чи вміють виявляти

пропаганду й маніпуляції? Новою корисною навичкою стало вміння
перевіряти фейки. Завданням для удосконалення отриманих знань стала гра
«Медіаграмотна місія»
15 травня на міському озері Івано-Франківська студенти мали змогу
освоїти новий вид спорту, який тільки набирає обертів популярності на
Україні – «Stand Up Paddle» (з англійської «веслування стоячи»). Учасники
заходу, а саме студенти І, ІІ курсів спеціальностей «Прикладна математика»
та «Дошкільна освіта» навчилися не тільки стояти на SUP- борді різної
форми і конструкції, а й активно рухатися по воді.
В рамках проведення методичного тижня циклової комісії гуманітарної
та соціально-економічної підготовки 17 травня для студентів групи ПО-12
спеціальності «Початкова освіта» викладачем Н.В. Гой було проведено
фінансову гру-тренінг. Тренерами виступили студентки групи ПО-12 Шевчук
Анна та Долішня Євгенія. Фінансова гра – тренінг була дуже насиченою
завданнями та пізнавальною інформацією. На занятті тренерами було
змодельовано різноманітні цікаві економічні ситуації, зокрема, студенти
обмірковували скільки може коштувати той чи інший товар та послуга,
обговорювали важливість фінансової грамотності та грали різні економічні
ігри: «Серце бажань», «Товар чи послуга». Студенти активно висловлювали
власні думки та поділитись своїми бажаннями.
Було проведено англомовний квест «Україна – це Європа!». Захід
організовано викладачем англійської мови – Суковатою Д.І. та студентами
групи ПМ-22 для студентів 3 курсів відділень «Право» та «Прикладна
математика». Студенти мали можливість проявити свої знання, активність та
спритність. Під керівництвом викладачів Суковатої Д.І та Терновської І.І.
було проведено тематичну танцювальну руханку.
Завершився тиждень циклової комісії гуманітарної та соціально-
економічної підготовки круглим столом на тему «Формування соціальної
компетентності студентів засобами електронних освітніх ресурсів».
Звіт голови циклової комісії гуманітарної та соціально-економічної
підготовки Гой Н.В. про виконану роботу впродовж навчального 2018-2019
року заслухано на засіданні циклової комісії й результати обговорення
затверджено протоколом №11 від 20 червня 2019 року.

Голова циклової комісії:                                                                                         Гой Н. В.