2016-2017 навчальний рік

Звіт про роботу
циклової комісії гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки за 2016-2017 навчальний рік

Упродовж 2016-2017 навчального року викладачами циклової комісії гуманітарної та соціально-економічної підготовки було проведено наступну роботу:

  1. З метою належної підготовки до навчальних занять й проходження акредитації спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» та «Дизайн» продовжено роботу щодо формування навчально-методичних комплексів з дисциплін циклу.
  2. Розроблено пакети комплексних контрольних робіт згідно положення про НМК та методичних рекомендацій щодо розробки комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін.
  3. Викладачами циклової комісії підготовлено завдання для проведення зрізів знань та директорських контрольних робіт.
  4. У звітному періоді викладачі циклової комісії ознайомилися із новинками науково-методичної літератури та відповідною фаховою періодикою.
  5. Впродовж навчального року здійснювався контроль за своєчасністю виконання завдань самостійної роботи студентами коледжу.
  6. Викладачі ЦК працювали над створенням навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій для проведення занять, підготовлені до друку збірники тестів, практикуми та опорні конспекти лекцій з дисциплін.
  7. Викладачами проводилися наукові дослідження, результати яких подано до друку в наукових міжнародних та фахових виданнях України.
  8. Викладачами циклової комісії проводилася профорієнтаційна робота серед випускників шкіл.
  9. Викладачами циклової комісії було проведено тематичні заходи навчально-виховного характеру щодо відзначення Дня Європи.

Звіт голови циклової комісії гуманітарної та соціально-економічної підготовки про виконану роботу впродовж навчального 2015-2016 року заслухано на засіданні циклової комісії й результати обговорення затверджено протоколом №11 від 7 червня 2017 року.