Яблонь Любов Степанівна

 спеціаліст вищої категорії, доктор фізико-
математичних наук, доцент, професор кафедри
теоретичної і експериментальної фізики, викладач
дисципліни «Фізика»

 

Персональна інформаціяКонтакти

Яблонь Любов Степанівна – доктор фізико-математичних наук, доцент.
Народилася 27 лютого 1966 року в с. Делятин Надвірнянського р-ну Івано-Франківської області. У 1991 році закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут, отримавши кваліфікацію вчитель фізики і математики. У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.18 – фізика і хімія поверхні під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора Остафійчука Б.К. У 2012 р. отримала звання доцента кафедри теоретичної та експериментальної фізики. У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. На даний час працює на посаді професора кафедри теоретичної і експериментальної фізики.
Наукові інтереси: структура фізичні та електрохімічні властивості дублетно-матричних структур з нанообмеженою «гостьовою» геометрією.