Пятківський Роман Олександрович

  спеціаліст вищої категорії, кандидат філософських
наук, доцент кафедри філософії, соціології та
релігієзнавства, викладач дисципліни «Основи
філософських знань»

 

Персональна інформаціяКонтакти

ПЯТКІВСЬКИЙ Роман Олександрович
кандидат філософських наук, доцент
Рік народження: 13.07.1976
Місце навчання, рік закінчення ВНЗ: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника 1998 р.
Спеціальність: історія
Навчання в аспірантурі: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (1999-2003рр.)
Тема кандидатської дисертації: “Проблема суб’єкта історичного процесу в українській філософії кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть”, 2005 р.
Основні курси, які веде викладач:
Історія української філософії, Філософія Нового часу, Праксеологія, Проблема людини в українській філософії, Логіка, Філософія.

Народився 13.07.1976 року в м.Бориспіль Київської області.
Закінчив історичний факультет Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника у 1998 році за спеціальністю “Історія” із присвоєнням кваліфікації “історик, викладач”. Після закінчення вузу працював у загальноосвітній школі № 13 вчителем історії та географії, одночасно навчаючись з 1999 року в аспірантурі Прикарпатського національного університету. З 2001 року розпочав роботу у вищій школі на посаді асистента кафедри філософії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З 2004 року також працює асистентом кафедри українознавства Івано-Франківського національного медичного університету (за сумісництвом).
19 травня 2005 році успішно захистив кандидатську дисертацію у Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему “Проблема суб’єкта історичного процесу в українській філософії кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть” (науковий керівник – доктор філософських наук, проф. Возняк С.М.; офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор і завідувач кафедри історії філософії Львівського національного університету імені Івана Франка Пашук Андрій Іванович і кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та економіки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Маринюк Віктор Гнатович; провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Рішення Президії Вищої атестаційної комісії України про присудження Пятківському Р.О. наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії ухвалено 15 грудня 2005 року.
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента (рішення Атестаційної колегії МОН України від 14 квітня 2011 року).
З 14 листопада 2006 року і по даний час працює доцентом кафедри філософії та соціології Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, а також доцентом кафедри українознавства та філософії Івано-Франківського національного медичного університету (за сумісництвом).
Забезпечує викладання навчальних дисциплін: “Історія української філософії”, “Філософія Нового часу”, “Праксеологія”, “Філософія”, “Логіка”.
Коло наукових інтересів: історія української філософії, філософія Нового часу, праксеологія, філософія історії та філософія релігії.
Загальна кількість наукових та методичних праць – 35.