Поплавський Омелян Павлович

 спеціаліст вищої категорії, кандидат фізико-
математичних наук, доцент кафедри безпеки
життєдіяльності, викладач дисциплін «Фізика»,
«Безпека життєдіяльності»

 

Персональна інформаціяКонтакти

Поплавський Омелян Павлович – доцент кафедри безпеки життєдіяльності.
Народився 21 січня 1951 р. Після закінчення школи в 1968 році поступив на фізичний факультет Львівського університету, який закінчив у 1973 році. З 1973 по 1975 роки служив в армії на посаді командира зенітної батареї. З 1975 року по серпень 1990 року працював науковим співробітником і викладачем фізичного факультету Львівського університету.
В 1989 році захистив кандидатську дисертацію “Структура, вторинно-емісійні властивості і електропровідність плівок окису магнію”. Розробив технології нанесення тонких плівок, які захищені 4 авторськими свідоцтвами. Вперше на фізичному факультеті провів дослідження елементного складу поверхні методом Оже-електронної спектроскопії. Методом електронної мікроскопії і мас-спектроскопії провів дослідження радіаційної стійкості і радіолізу іонних сполук. Дослідження вторинно-емісійних властивостей і електропровідності отриманих плівок дозволили виготовити запам’ятовуючі елементи для електронно-променевих трубок. Результати досліджень впроваджені у виробництво.
З вересня 1990 року працює доцентом Прикарпатського університету ім. В. Стефаника і продовжує займатися науковою роботою. На кафедрі безпеки життєдіяльності працює з часу заснування кафедри.
За результатами наукової роботи опубліковано 60 статей. Доцент Поплавський О.П. є автором 7 навчальних посібників. Посібники “Основи векторного і тензорного аналізу”, “Структура, елементний склад і дисоціація матеріалів”, “Основи охорони праці” використовуються як студентами так і науковцями. Поплавський О.П. є членом організаційних комітетів міжнародних конференцій з фізики і технології тонких плівок та наноструктур.