Познанський Роман Васильович

  спеціаліст вищої категорії, кандидат філологічних
наук, викладач дисциплін «Практичний курс
англійської мови», «Практикум усного і писемного
мовлення (іноземна мова) (англ.)», «Країнознавство»

 

Персональна інформаціяКонтакти

Познанський Роман Васильович
кандидат філологічних наук, доцент
У 2006 році закінчив факультет романо-германської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та отримав кваліфікацію «філолог, викладач англійської та німецької мов і зарубіжної літератури».
У 2006 році прийнятий на посаду асистента кафедри іноземних мов і країнознавства Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З 2010 року – викладач, а з 2015 року – доцент цієї ж кафедри. З 2009 року – аспірант кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Словотворча спроможність дієслів семантичного поля “аграрне виробництво(рослинництво)” за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.
Працює викладачем англійської мови в Українсько-Канадському Бізнес Центрі SBEDIF (м. Івано-Франківськ), позаштатний перекладач американської компанії Softitler, котра займається професійними перекладами субтитрів. Координатор міжнародних проектів із співробітництва між Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника та рядом вищих навчальних закладів США. Супровід українських делегацій в якості перекладача до США та надання усних перекладів для гостей Прикарпатського університету та області. Здійснював короткострокові переклади для місії ОБСЄ в Україні.
Науково-педагогічне стажування – Дальтонський державний коледж, США (2010), Беріа коледж, США (2017).