Петришин Марта Йосипівна

 спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри
загального та германського мовознавства, викладач
дисципліни «Латинська мова»

 

Персональна інформаціяКонтакти

Петришин Марта Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Народилася 06 січня 1969 року в м. Івано-Франківську в родині службовців.
Навчалася в Івано-Франківській середній школі №5 з поглибленим вивченням німецької мови.
У 1986 році вступила до Львівського державного університету імені Івана Франка на факультет іноземних мов. У 1991 році закінчила з відзнакою повний курс згаданого університету за спеціальністю “Класична філологія”.
Протягом 1990-1995 років працювала викладачем латинської мови Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського.
Педагогічну діяльність продовжила на кафедрі загального та порівняльного мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на посаді асистента (1995-2003), старшого викладача (2004-2010), доцента (2011).
У вересні 2005 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Семантичне поле прикметників розміру в старогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу)” (спеціальність 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови”).
У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри загального та германського мовознавства.
Виступала опонентом на захистах дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” у Спеціалізованих Вчених Радах Львівського національного університету імені Івана Франка та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Протягом 2010-2013 років очолювала Державну екзаменаційну комісію на факультеті іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка зі спеціальності 6.020303, 7.030502, 8.030502 “Латинська, старогрецька, грецька мова та антична література”.
Автор низки наукових публікацій у вітчизняних фахових виданнях та за кордоном, а також численних посібників з латинської мови для студентів гуманітарних та природничого факультетів.
Наукові розвідки пов’язані з дослідженням семантичних полів лексики давньогрецької та латинської мов.