Основні напрямки наукових досліджень

1. Гой Наталія Василівна

Теоретико-методологічні основи розвитку системи оперативного менеджменту та удосконалення його інформаційно-аналітичного забезпечення

2. Будз Галина Іванівна

Проблема істини у давньогрецькій філософії

3. Гнатюк Ярослав Степанович

Методологія історико-філософських досліджень

4. Карабінович Василь Васильович

Новітні наукові дослідження держави і права

5. Карпенко Ганна Миронівна

Іншомовна комунікативна компетентність як основа професіоналізму майбутнього вчителя

6. Кучера Ірина Василівна

Інституційні зміни Прикарпатського регіону

7. Максимець Богдан Володимирович

Політико-ідеологічна трансформація українського націоналізму

8. Мельник Олена Йосипівна

Формування гуманістично-професійних ціннісних орієнтацій майбутніх учителів фізичного виховання  в процесі загальної педагогічної підготовки

9. Надурак Наталія Миколаївна

Історіографія українського праворадикального руху 1920-1941 рр.

10. Петришин Марта Йосипівна

Проблеми лексикології та фразеології класичних мов

11. Пятківський Роман Олександрович

Проблема людини в українській філософії ХІХ – п.п.ХХ ст.

12. Турчин Оксана Володимирівна

Застосування експресивної психотехніки у навчанні іноземної мови