Навчальні дисципліни

Людина і світ
Історія України
Політологія
Українська мова за проф.спрямуванням
Культурологія
Основи філософських знань
Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
Основи економічної теорії
Економічна теорія
Соціологія
Основи правознавства
Іноземна мова за проф.спрямуванням
Практикум усного і писемного мовлення (іноземна мова)
Практичний курс англійської мови
Латинська мова
Фізичне виховання
Фізична культура
Теорія і методика фізичного виховання
Методика фізичного виховання
Вступ до спеціальності
Логіка юриста
Філософія
Економіка підприємств і бухгалтерський облік
Економіка та організація діяльності
Менеджмент та економіка соціокультурної сфери