Навчально-методичні матеріали

1. Гой Н. В. Економічна теорія. Методичні рекомендації для проведення занять / Н. В. Гой ; Івано-Франківський коледж. – Івано-Франківськ : Сімик, 2015. – 94 с.

2. Методичні рекомендації для проведення практичних та самостійних занять з дисципліни  «Облік у банках» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / Уклад. І. Ф. Баланюк, Л. С. Сас, П. Є Матковський, Н. В. Гой. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 89 с.

3. Будз Г.І. Методичні рекомендації до курсу «Етносоціологія» для студентів напряму підготовки 0301 «Суспільно-політичні науки», спеціальності 6.030101 «Соціологія» / Г.І. Будз. – Івано-Франківськ. – [б.в.], 2015. – 28 с.

4. Гнатюк Я. С. Методика викладання філософських дисциплін : навч. посіб. / Я. С. Гнатюк, І. М. Гоян. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 208 с.

5. Гнатюк Я. С. Некласична логіка : навч. посіб. : курс лекцій із практикумом / Я. С. Гнатюк. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 192 с.

6. Максимець Б. В. А ми тую стрілецькую славу збережемо! / Б. В. Максимець // «За Україну, за її волю, за честь  і славу, за народ!» (матеріали до навчально-виховних занять) : навчально-методичне видання. – Івано-Франківськ : ІФОІППО, 2014. – С. 80–90.

7. Максимець Б. В. Історія України. Методичні вказівки для проведення занять : навч. вид. / Б. В. Максимець ; Івано-Франківський коледж. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. – 96 с.

8. Максимець Б. В. Всесвітня історія. Методичні вказівки для проведення занять : навч. вид. / Б. В. Максимець ; Івано-Франківський коледж. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. – 96 с.

9. Максимець Б. В. Виборчі технології : методичні вказівки для підготовки до семінарських занять : навчальне видання / Б. В. Максимець ; Інститут історії, політології і міжнародних відносин. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. – 44 с.

10. Максимець Б. В. Проблеми європейської інтеграції : методичні вказівки для підготовки до семінарських занять : навчальне видання / Б. В. Максимець; Інститут історії, політології і міжнародних відносин. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. – 62 с.

11. Максимець Б. В. Історія України. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять (для спеціальностей «Дизайн», «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Прикладна математика»): навч.-метод. вид. / Б. В. Максимець ; Івано-Франківський коледж. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2016. – 107 с.

12. Максимець Б. В. Година пам’яті за темою: «Во славу митрополита Андрея» (до 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького) / Б. В. Максимець // Історія та правознавство. Позакласна робота : науково-методичний журнал. – 2015. – № 7. – С. 12–25.

13. Максимець Б. В. Літопис Незалежності. 25 подій, які змінювали Україну / Б. В. Максимець // «Нам пора для України жить…» (матеріали до навчально-виховних занять) : навч.-метод. вид. / упорядники Н. Уманців, Я. Козленко, С. Худецька, В. Островський. – Івано-Франківськ : ІФОІППО, 2016. – С. 12–32.

14. Надурак Н.М. Історія України. Методичні вказівки: [текст] / Надурак Наталія Миколаївна; Івано-Франківський коледж; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2016. – 103 с.

15. Методичні рекомендації для проведення практичних та самостійних занять з дисципліни  «Основи правознавства» для студентів спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» денної форми навчання / Уклад. В.В. Карабінович. – Івано-Франківськ , 2016. – 56 с.

16. Карпенко, Г. М. Практикум з англійської мови для студентів спеціальності “Психологія”. / Г. М. Карпенко // Навчально-методичне видання. – Івано – Франківськ: НАІР. – 2014. – С.44.

17. Кучера І. В. Соціологія праці: методичні рекомендації / І. В. Кучера. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 56 с.

18. Кучера І. В. Соціологія: навчально-методичний посібник / І. В. Кучера. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – 72 с.

19. Кучера І. В. Соціологія культури і освіти: навчально-методичний комплекс для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020301 «Філософія»/ І. В. Кучера. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – 56 с.

20. Петришин М.Й. Латинська мова (практикум для студентів спеціальності «Правознавство»)  / М.Й. Петришин. – Івано-Франківськ : НАІР, 2015. –120 с.