Максимець Богдан Володимирович

 спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
кандидат політичних наук, викладач дисциплін
«Історія: України і світ», «Історія України (вища)»,
«Політологія»

 

Персональна інформаціяКонтакти

1997 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича.
2009–2012 рр. навчався в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 23.00.02 – «Політичні інститути та процеси». 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Національно-демократичні партії України у виборчих кампаніях початку ХХІ століття» та здобув науковий ступінь кандидата політичних наук. З вересня 2013 р. – викладач Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Спеціаліст вищої категорії. Викладач-методист.