Довгий Олег Ярославович

 спеціаліст вищої категорії, кандидат
фізико–математичних наук, доцент кафедри
педагогіки початкової освіти, викладач дисципліни
«Астрономія»

 

Персональна інформаціяКонтакти

1. Основні професійні віхи автобіографії.
1999 – закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника;
2002 – захистив кандидатську дисертацію та здобув ступінь кандидата фізико-математичних наук;
2002 – 2006 рр. – викладач Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (кафедра теорії та методики початкової освіти; кафедра експериментальної фізики);
2006 – 2008 рр. – на посаді доцента кафедри математичних та природничих дисциплін початкової освіти.
2008 – отримав атестат доцента кафедри математичних та природничих дисциплін початкової освіти.
2008 – 2015 рр. – доцент кафедри математичних та природничих дисциплін початкової освіти.

2. Навчальні дисципліни, які викладає:
– Вища математика та основи математичної статистики.
– Методика викладання освітньої галузі «Математика».
– Математика.
– Технології викладання математики.
– Практикум з математики.