Гой Наталія Василівна

 спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
кандидат економічних наук, викладач дисциплін
«Основи економічної теорії», «Економічна теорія»,
«Вступ до спеціальності», «Основи банківської
справи», «Основи менеджменту і маркетингу»,
голова циклової комісії 

 

Персональна інформаціяКонтакти

Народилася 26 листопада 1971 р. у смт. Міжгір’я Закарпатської області. Закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника з присвоєнням кваліфікації «Учитель початкових класів і музики» за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання, музика» та Прикарпатський національний університет імені Василя Стефа­ника з присвоєнням кваліфікації «Бухгалтера-економіста» за спеціальністю «Економіка і підприємництво».

Досвід роботи:

1992-2006 рр. – Міжгірська ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської обл., вчитель почат­ко­вих класів і музики.

2006-2008 рр. – ДПА в Івано-Франківській області, головний державний подат­ко­вий інспектор, головний спеціаліст, завідувач сектору.

2008-2014 рр. – Івано-Франківський фінансово-комерційний коопера­тив­ний коледж імені С. Граната, викладач циклової комісії фінансових та обліко­вих дисциплін.

З 2014 р. – викладач Івано-Франківського коледжу ДВНЗ “Прикар­патський національний університет імені Василя Стефаника”.

Наукові інтереси:теоретико-методологічні та методичні основи розвитку системи оперативного менеджменту м’ясопереробних підприємств, удоско­на­лення інформаційно-аналітичного забезпечення оперативного менедж­менту.

За результатами наукових досліджень опубліковано 19 праць, серед яких 1 монографія і 1 колективна монографія. 5 статей опубліковано в наукових фахо­вих виданнях України, 2 статті – в іноземних наукових виданнях, вклю­чених до міжнародних наукометричних баз.