Викладацький склад

Гой Наталія Василівна

 спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
кандидат економічних наук, викладач дисциплін
«Основи економічної теорії», «Економічна теорія»,
«Вступ до спеціальності», «Основи банківської
справи», «Основи менеджменту і маркетингу»,
голова циклової комісії

Тел. : (0342)57-00-08

e-mail: nataliya.hoy@pnu.edu.ua

 

Андріїв Ігор Михайлович

 спеціаліст І категорії, викладач дисципліни

                                                         «Людина і світ»

Тел. : (0342)-57-00-08

e-mail:

 

 

Бойчук Володимира Михайлівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
кандидат хімічних наук, доцент кафедри теоретичної
та експериментальної фізики, викладач дисципліни
«Фізика і астрономія»

тел.: (0342)-57-00-08

 e-mail:volodymyra.boichuk@pu.if.ua

 

Гаргат-Українчук Ольга Миронівна

кандидат юридичних наук, доцент, спеціаліст, викладач дисципліни «Громадянська освіта»

тел.: (0342)-57-00-08

 e-mail: olha.harhat-ukrayinchuk@pnu.edu.ua

 

Гнатюк Ярослав Степанович

спеціаліст вищої категорії, кандидат філософських
наук, доцент кафедри філософії, соціології та
релігієзнавства, викладач дисциплін «Логіка
юриста», «Основи філософських знань»,
«Філософія»

  тел.: (0342)-57-00-08

 e-mail:

 

Грушевський Роман Євгенійович

 спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук, викладач дисципліни «Інформаційно–комунікаційні технології, технічні
засоби навчання», «Основи економічної теорії», «Комп’ютерні технології в юридичній діяльності»

тел.: 0342-596023

E-mail: roman.grushevskyy@pnu.edu.ua

 

Довгий Олег Ярославович

 спеціаліст вищої категорії, кандидат
фізико–математичних наук, доцент кафедри
педагогіки початкової освіти, викладач дисципліни
«Астрономія»

Тел. : (0342)-57-00-08

e-mail: oleg.dovhyi@pu.if.ua

 

Копцюх Наталія Ігорівна

 спеціаліст ІІ категорії, викладач дисциплін,
«Економіка та організація діяльності», «Менеджмент
та економіка соціокультурної сфери», «Основи
економічної теорії»

Тел. :  (0342)-59-60-40

e-mail: nataliya.koptsyukh@pnu.edu.ua

 

Кудляк Іван Богданович

спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни
«Фізична культура»

Тел. : (0342)57-00-08

e-mail: ivankudlyak07@gmail.com

 

Кучера Ірина Василівна

 спеціаліст вищої категорії, кандидат історичних
наук, доцент кафедри філософії, соціології та
релігієзнавства, викладач дисциплін «Соціологія»

Тел. : (0342)57-00-08

e-mail: novaera_17@ukr.net

 

Максимець Богдан Володимирович

 спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
кандидат політичних наук, викладач дисциплін
«Історія: України і світ», «Історія України (вища)»,
«Політологія»

Тел. : (0342)596027

e-mail: bohdan.maksymets@pnu.edu.ua

 

 

Николайчук Сергій Миколайович

 спеціаліст ІІ категорії, викладач дисциплін
«Фізична культура», «Фізичне виховання»

Тел. : (0342)57-00-08

e-mail: serhiy.nykolaychuk@pnu.edu.ua

 

Петришин Марта Йосипівна

 спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри
загального та германського мовознавства, викладач
дисципліни «Латинська мова»

Тел. : (0342)596027

                                                   e-mail: marta.petryschyn@gmail.com

 

Познанський Роман Васильович

 спеціаліст вищої категорії, кандидат філологічних
наук, викладач дисциплін «Практичний курс
англійської мови», «Практикум усного і писемного
мовлення (іноземна мова) (англ.)», «Країнознавство»

Тел. : (0342)-57-00-08

e-mail: romanwriteme195@gmail.com

 

Поплавський Омелян Павлович

 спеціаліст вищої категорії, кандидат фізико-
математичних наук, доцент кафедри безпеки
життєдіяльності, викладач дисциплін «Фізика»,
«Безпека життєдіяльності»

Тел. : 0342-596023

e-mail: omelian.poplavskyi@pu.if.ua

 

 

Пятківський Роман Олександрович

 спеціаліст вищої категорії, кандидат філософських
наук, доцент кафедри філософії, соціології та
релігієзнавства, викладач дисципліни «Основи
філософських знань»

Тел. : (0342)57-00-08

e-mail: roman.piatkivskyi@pnu.edu.ua

 

Рудейчук-Кобзєва Мар’яна Ярославівна

спеціаліст ІІ категорії, викладач дисципліни
«Анатомія», «Валеологія, анатомія, фізіологія і
анатомія для дітей шкільного віку»

Тел. : (0342)-57-00-08

e-mail: maryana.rudeychuk-kobzyeva@pnu.edu.ua

 

Суковата Діна Ігорівна 

 спеціаліст ІІ категорії, викладач дисциплін
«Іноземна мова (англ.)», «Іноземна мова за
професійним спрямуванням (англ.)»

Тел. : (0342)57-00-08

e-mail: dina.sukovata@pnu.edu.ua

 

Хопта Степан Петрович

 спеціаліст, викладач дисципліни «Фізична

культура»

Тел. : (0342)-57-00-08

e-mail:

 

Яблонь Любов Степанівна

 спеціаліст вищої категорії, доктор фізико-
математичних наук, доцент, професор кафедри
теоретичної і експериментальної фізики, викладач
дисципліни «Фізика»

Тел. : (0342)-57-00-08

e-mail: yablon_lyubov@ukr.net