Викладацький склад

Гой Наталія Василівна

 спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
кандидат економічних наук, викладач дисциплін
«Основи економічної теорії», «Економічна теорія»,
«Вступ до спеціальності», «Основи банківської
справи», «Основи менеджменту і маркетингу»,
голова циклової комісії

Тел. : (0342)57-00-08

      e-mail: nataliya.nadurak@pnu.edu.ua

 

Гнатюк Ярослав Степанович

спеціаліст вищої категорії, кандидат філософських
наук, доцент кафедри філософії, соціології та
релігієзнавства, викладач дисциплін «Логіка
юриста», «Основи філософських знань»,
«Філософія»

  тел.: (0342)-57-00-08

 e-mail: yaroslav.hnatyuk@pnu.edu.ua

Грушевський Роман Євгенійович

 спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук, викладач дисципліни «Інформаційно–комунікаційні технології, технічні
засоби навчання», «Основи економічної теорії», «Комп’ютерні технології в юридичній діяльності»

тел.: 0342-596023

E-mail: roman.grushevskyy@pnu.edu.ua

 

Грицюк Лілія Богданівна

 спеціаліст вищої категорії, викладач
дисципліни «Фізична культура», «Фізичне виховання»

тел.: (0342)-57-00-08

E-mail: liliagricuk03@gmail.com

 

 

 

Івасів Світлана Василівна

спеціаліст вищої категорії, викладач
дисципліни «Німецька мова», «Іноземна мова за
професійним спрямуванням», «Практикум усного і
писемного мовлення», «Методика навчання іноземної
мови», «Друга іноземна мова за професійним
спрямуванням»

тел.: (0342)-57-00-08

E-mail: ivasiv704@gmail.com

 

Кудляк Іван Богданович

спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни
«Фізична культура»

Тел. : (0342)57-00-08

e-mail: ivan.kudlyak@pnu.edu.ua

 

Кучера Ірина Василівна

 спеціаліст вищої категорії, кандидат історичних
наук, доцент кафедри філософії, соціології та
релігієзнавства, викладач дисциплін «Соціологія»

Тел. : (0342)57-00-08

e-mail: iryna.kuchera@pnu.edu.ua

 

 

Максимець Богдан Володимирович

 спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
кандидат політичних наук, викладач дисциплін
«Історія: України і світ», «Історія України (вища)»,
«Політологія»

Тел. : (0342)596027

e-mail: bohdan.maksymets@pnu.edu.ua

 

Надурак Наталія Миколаївна

 спеціаліст вищої категорії, кандидат
історичних наук, викладач дисциплін «Історія: України і
світ»

Тел. : (0342)-57-00-08

e-mail: nataliya.nadurak@pnu.edu.ua

 

 

 

 

Николайчук Сергій Миколайович

 спеціаліст ІІ категорії, викладач дисциплін
«Фізична культура», «Фізичне виховання»

Тел. : (0342)57-00-08

e-mail: serhiy.nykolaychuk@pnu.edu.ua

 

Петришин Марта Йосипівна

 спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри
загального та германського мовознавства, викладач
дисципліни «Латинська мова»

Тел. : (0342)-57-00-08

             e-mail: marta.petryshyn@pnu.edu.ua

 

Познанський Роман Васильович

 спеціаліст вищої категорії, кандидат філологічних
наук, викладач дисциплін «Практичний курс
англійської мови», «Практикум усного і писемного
мовлення (іноземна мова) (англ.)», «Країнознавство»

Тел. : (0342)-57-00-08

                          e-mail: roman.poznanskyi@pnu.edu.ua

 

Слижук Іван Васильович

спеціаліст ІІ категорії, викладач
дисципліни «Фізична культура», «Фізичне виховання»

Тел. : (0342)-57-00-08

e-mail: ivan.slyzhuk@pnu.edu.ua

 

 

Серман Тарас Васильович

спеціаліст вищої категорії, викладач-
методист, кандидат педагогічних наук, викладач
дисципліни «Фізична культура», «Фізичне виховання»

Тел. : (0342)-57-00-08

e-mail: taras.serman@pnu.edu.ua

 

Хопта Степан Петрович

 спеціаліст, викладач дисципліни «Фізична

культура»

Тел. : (0342)-57-00-08

e-mail: stepan.khopta@pnu.edu.ua

 

Яблонь Любов Степанівна

 спеціаліст вищої категорії, доктор фізико-
математичних наук, доцент, професор кафедри
теоретичної і експериментальної фізики, викладач
дисципліни «Фізика»

Тел. : (0342)-57-00-08

e-mail: lyubov.yablon@pnu.edu.ua