Бойчук Володимира Михайлівна

 спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,
кандидат хімічних наук, доцент кафедри теоретичної
та експериментальної фізики, викладач дисципліни
«Фізика і астрономія»

 

Персональна інформаціяКонтакти

З 1985 по 1993 роки навчалася у Липівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, з 1993 по 1995 роки – у школі-ліцеї №23 Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, яку закінчила з золотою медаллю.
У 2000 році закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника та отримала кваліфікацію «Магістр» зі спеціальності «Фізика». У період 2001-2004 років навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва на спеціальності «Хімія твердого тіла». Дисертацію на науковий ступінь кандидата хімічних наук захистила 12 листопада 2004 р. у спеціалізованій вченій раді К.32.051.01 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України.
З 1 вересня 2005 р. працювала асистентом кафедри теоретичної і експериментальної фізики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а з 1 грудня 2007 р. – на посаді доцента цієї ж кафедри. 17 лютого 2012 наказом № 185 Міністерства науки і освіти, молоді та спорту присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної і експериментальної фізики.
Бере участь у виконанні науково-технічної програми «Домінуючі точкові дефекти і механізми утворення твердих розчинів на основі сполук АIIВVI та АIVВVI». як науковий співробітник.
Є членом організаційного комітету міжнародних конференцій з фізики і технології тонких плівок та наноструктур МКФТТПН (2003 р., 2007 р., 2009 р., 2011 р., 2013р., 2015 р.), працювала завідувачем відділу ліцензування та акредитації, з 2006 р. по 2008 р. виконувала обов’язки секретаря вченоїради факультету, член вченої ради фізико-технічного факультету. У 2007 та 2008 роках була членом та секретарем галузевої комісії І та ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.
З 1 травня 2009 року по 30 квітня 2011 року була стипендіатом Кабінету Міністрів України серед молодих учених (рішення колегії міністерства від 30 квітня 2009 року №5/2-13 та постанови Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 18 травня 2009 року №1).
Є автором 100 публікацій, з них 48 статей у фахових виданнях, 5 патентів на винаходи, 17 робіт методичного характеру, 31 апробації наукових досліджень на конференціях.